Dečija nedelja: 01/07. oktobar 2018. – MEDENTINA DIGITAL

27.09.2018.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2018/09/MOJE-JE-PRAVO-DA-ZIVIM-SRECNO-I-ZDRAVO-1024x536-1.png

Dečija nedelja  se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Ova nacionalna manifestacija predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, i povezivanja svih važnih aktera u zaštiti dečijih prava.  Dečiju nedelju prepoznaju sve relevantne institucije obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, pa se njena uloga iz godine u godinu  unapređuje, a izbor najaktuelnijih tema oid važnosti za položaj deteta u našem društvu doprinose tome da se njeni rezultati prepoznaju na nacionalnom nivou.

Na našim prostorima Dečija nedelja se obeležava od 1934. godine, i od tada se menja i razvija prilagođavajući svoje programske ciljeve stvarnim potrebama i problemiUZma dece. Od 1987. godine  je na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije uvedena u Zakon o društvenoj brizi o deci.

CILJEVI DEČIJE NEDELJE SU:

  • skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;
  • ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece i ostvarivanju njihovih prava;
  • prezentacija do sada postignutih rezultata;
  • ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece;
  • promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tuču;
  • pokretanje uinicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji , i ostvarivanju njihovih prava.

Ove godine Dečija nedelja se održava od 01.-07. oktobra 2018. godine pod sloganom ,,MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM SREĆNO I ZDRAVO”!!!

U okviru Dečije nedelje ove godine stomatološka ordinacija „ Medentina Plus“ će biti gost u osnovnoj školi “Boško Palkovljević Pinki” iz Sremske Mitrovice. Učiteljica Mila Brana Pavlović je inicijator našeg druženja u okviru Dečije nedelje. Učiteljica  Mila Brana Pavlović učestvuje sa svojim đacima  u mnogobrojnim događajima i manifestacijama koje su vezane za sve oblasti života i njena energija i entuzijazam oduzimaju dah.  Ovom prilikom pokrenula je inicijativu za saradnju medicinske i prosvetne struke a sve u cilju prava da deca žive srećno i zdravo.  Naime, u sredu 03.09.2018. godine  oko stotnu dece nižih razreda osnovne škole učestvovaće na radionici koju organizuju zubni lekari iz stomatološke ordinacije „ Medentina Plus“.  Nakon kratkog uvodnog predavanja koje je prilagođeno nižim razredima osnovne škole deca će biti deo radionice koja ima za cilj da prikaže da deca imaju pravo da žive srećno i zdravo. Radionica ima za cilj da prikaže da zdravlje dece direktno zavisi od načina života i načina ishrane. tj. da „ Zdravlje na usta ulazi“. Ovo je samo jedan od aspekata srećnog i zdravog života ali tim „Medentinaca plus“ će dati svoj doprinos ovoj važnoj međunarodnoj manifestaciji uz nadu da će nas prosvetni radnici kao što je učiteljica Mila Brana Pavlović uvek angažovati na obostrano zadovoljstvo.

VIDIMO SE DRUGARI!!!!