Prim.

Dr Dragana Rakašević

Stomatolog
Iskustvo: 14 godina

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/11/dr-Dragana-Rakasevic.png
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/11/dr-Dragana-Rakasevic.png
Zadovoljstvo pacijenata
Uspešnost intervencija
Preporuka pacijenata

Radno vreme

Ponedeljak
12:00 - 20:00
Utorak
09:00 - 17:00
Sreda
12:00 - 20:00
Četvrtak
09:00 - 17:00
Petak
09:00 - 17:00

Dr Rakašević rođena je u Sremskoj Mitorvici gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu. Stomatološki fakultet završila je u Beogradu 2011. godine.

Specijalista je parodontologije i oralne medicine od 2018., a doktorsku disertaciju odbranila je 2017. godine na temu primene lasera i oboljenja oko zubnih implantata pod nazivom “Procena efikasnosti fotodinamske terapije u terapiji periimplantitisa” na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Dodatno usavršavanje iz oralne implantologije stekla je kao stipendista Internacionalnog tima za Implantologiju (ITI), gde se usavršavala na dva prestižna fakulteta- Univerzitet Complutence i Univerzitet Santiago de Compostela u Španiji.

Trenutno je zaposlena na kao naučni saradnik na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Gostujući je predavač master studija i naučni saradnik na Stomatološkom fakultetu, Univerzitet Santiago de Compostela u Španiji. Bila je nagrađivana za najboljeg studenta osnovnih studija.

Član je Srpskog i Evropskog udružena parodontologa (EFP), Internacionalnog tima za implantologiju (ITI), Američke akademije za oseointegraciju (AO), Evropskog udruženja za oseointegraciju (EAO), Ženske mreže implantologa (WIN). Autor i koautor brojnih naučnih radova objavljenih u prestižnim naučnim inostranim i domaćim časopisima.

Dr Rakašević je predavač po pozivu, a svoja istraživanja prezentovala je n a brojnim domaćim i inostranim naučnim kongresima i skupovima.

Budite u kontaktu sa

Medentina Digital

Zakažite pregled
kod svog doktora

Ukoliko želite da rezervišete posetu, jednostavno popunite obrazac. Uskoro ćemo stupiti u kontakt sa vama!

  Adresa
  Železnička 21
  22000 Sremska Mitrovica
  Pozovite
  +381 22 623 154
  +381 64 020 66 78
  Pišite
  medetinaplus@gmail.com
  Radno vreme
  Ponedeljak i sreda:
  12:00 - 20:00
  Utorak, četvrtak i petak:
  09:00 - 17:00