Artikulacioni sistemi – MEDENTINA DIGITAL

09.11.2020.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2020/11/medentina-fb-53.png

Artikulacioni sistem

Bio art je jedan od artikulacionih sistema i dobro poznato ime među protetičarima u celom svetu.

 Prema novijim istraživanjima na svetu oko 155.000 stručnjaka koristi Bio art artikulatore sa obraznim lukom.

Dobra funkcionalna protetska nadoknada u velikoj meri zavisi od usklađenog timskog rada stomatologa i zubnog tehničara. Činjenica je da se neke informacije gube od vrata ordinacije do praga zubotehničke laboratorije. Iz ovog razloga bitno je formulisati šta je u stvari glavni cilj u izradi protetskih nadoknada.

Glavni cilj:

Vratiti funkciju izgubljenih zuba (funkcija se definiše okluzijom i artikulacijom).
– Okluzija prvenstveno znači odgovarajući kontakt zuba, dodir griznih površina.
– Artikulacija je odgovarajuće kretanje donjeg zubnog niza u odnosu na gornji koji je nepokretan.
Ova dva pojma zajednički označavaju funkcionalnost, sposobnost pacijenta da kvalitetno žvaće.

Zadatak stomatologa je da:

– pošalje tehničaru precizno određene podatke o odnosima u ustima.
– obezbedi tačno uzimanje i prenos podataka u laboratoriske uslove.
– nadoknadu izrađenu od strane zubnog tehničara, pomoću sitnih korekcija dovede u funkciju.

Zadatak zubnog tehničara je da:

– sa sistemom modela ne kvari dobijene precizne podatke (da isključi faktor ekspanzije gipsa).
– koristi precizan artikulator, uz pomoć kojeg može (sa individualnim podacima) da
„dočara pacijenta“.
– prilikom izrade nadoknade primenjuje funkcionalne i prirodnu modelaciju griznih
površina, sa pravilnom okluzijom i odgovarajućim putanjama artikulacije.

Šta je cilj registracije sa obraznim lukom u ordinaciji? Kako se precizna registracija prenosi u artikulator u zubnoj laboratoriji?

To nije ni zagrižaj, ni rešavanje problema okluzije i artikulacije, nego preduslov dobrih rezultata.

Postavljanje Bio art obraznog luka ( u ordinaciji )

  1. Prvi korak – Na registracionoj ploči, na tri mesta postavljamo termoplastični materijal. Sve to adaptiramo na gornji zubni niz. U slučaju bezubosti, ploča se ugrađuje u individualnu kašiku, i registracija se vrši nakon uzimanja individualnog otiska. Okvir obraznog luka postavljamo u ušni kanal a dobijenu situaciju fiksiramo pomoću dva vijka.
  2. Drugi korak –Naslon za nos fiksiramo tako što kožu čela povučemo nagore, a drugom rukom fiksiramo vijak nožnog naslona na gnatometrijsku tačku nasion (najdublja tačka konkaviteta nosa).
  3. Treći korak –Zglob obraznog luka priključujemo sa pločom u ustima i fiksiramo na odrađenom mestu.
  4. Četvrti korak –Zglob obraznog luka fiksiramo pomoću centralnog vijka.
  5.  Peti korak –Uklanjamo obrazni luk sa pacijenta, a sa obraznog luka skidamo zglobni nastavak sa pločom. Samo zglob i ploču šaljemo u laboratoriju.
    Postavljanje podataka uz pomoć registrata Bioa art artikulator ( u laboratoriji ) Zglobni nastavak fiksiramo u prenosnom postolju. Ovaj utvrđeni položaj se prenosi u artikulator. Na registracionu ploču položimo gornji model i vršimo artikulaciju pomoću artikulacijskog gipsa.
    Posle toga otklanjamo registracionu ploču, i kao zadnji korak ugipsavamo donji model.

Kao rezultat dobijamo identičnu situaciju iz usta pacijenta, ali predočenu u artikulatoru. Sa obraznim lukom i artikulatorom srednjih vrednosti želimo prvenstveno uporediti da li se vodeća putanja prilikom artikulacijskih kretnji ocrtava na istom mestu. Prilikom artikulacijskih kretnji u artikulatoru srednjih vrednosti, ne ocrtava se cela vodeća putanja.

U slučaju nedostatka podataka, zubni tehničar nije u mogućnosti da dobro artikuliše svoj rad, i nije ni svestan problema. Prenos podataka sa obraznim lukom obezbeđuje mnogo bolje rezultate.
Bez obzira da li se radi o izradi totalne proteze ili samo jedne solo krune, obrazni luk I artikulator su imperativ za dobru funkciju.Brinite o svom zdravlju. Tim ,,Medentine Digital” vas poziva da dva puta godišnje obavezno posećujete svog’ stomatologa.

ZAKAŽITE PREGLED

123727979_366068031369924_8075924360264441038_n-400x400
123762969_2832481810369923_6698027202671610470_n-400x300
123790758_1876541525820897_896339156776008902_n-400x400
123795084_387617649100397_5998991093321897545_n-400x300
123831262_1317832621882475_645390070785991199_n-400x400
124004852_893149051218319_4945712266945505491_n-400x300
124052668_374498787130725_7752848302097765483_n-400x400