Zubni implanti – MEDENTINA DIGITAL

Zubni implanti su najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba, uključujući nedostatak svih zuba u vilici. Ako 3D orotpan pokaže da pacijent poseduje dovoljno vilične kosti za ugradnju zubnog implanta, ugradnja implanta je brza i veoma laka po pacijenta.
Čak i kod potpune bezubosti, zubni implanti ugrađuju se brzo, u dve faze, sa tromesečnom pauzom, tokom koje pacijent nosi privremenu protezu ili fiksne plastične privremene mostove, tako da sam implantski zahvat ne utiče na tempo života.