Oralna

Implantologija

Zubni implantat predstavlja zamenu za izgubljeni zub i uvrće se u kost vilice da bi vremenom srastao sa njom. Napravljen je od titanijuma i idealan je za pacijente koji imaju dobru oralnu higijenu, a izgubili su jedan ili više zuba iz različitih razloga (trauma, parodontopatija, neuspešno lečenje). Zubni implantati se nameću kao najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba kao i u slučaju nedostatka svih zuba u vilici.

Stomatologija je naša profesija, ali ljudi su naš fokus – uživajte u lepoti zdravog osmeha! Mi stvaramo zdrave osmehe naukom, brigom i negom.

Šta su to

zubni implantati?

Zubni implantat predstavlja zamenu za izgubljeni zub i uvrće se u kost vilice da bi vremenom srastao sa njom. Napravljen je od titanijuma i idealan je za pacijente koji imaju dobru oralnu higijenu, a izgubili su jedan ili više zuba iz različitih razloga (trauma, parodontopatija, neuspešno lečenje). Zubni implantati se nameću kao najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba kao i u slučaju nedostatka svih zuba u vilici.

Osnovna prednost zubnih implanata, u slučaju kada pacijentu nedostaje samo jedan zub, jeste ta što se izbegava brušenje susednih zuba koje je neophodno kod popunjavanja praznog prostora putem izrade zubnog mosta. Na ovaj način čuvaju se prirodni zubi, a nadoknadjuje se estetski nedostatak.

Takodje, zubni implantati predstavljaju jedinu mogućnost dobijanja fiksnog protetskog rada kod pacijenata sa totalnom bezubosti. Takvi pacijenti ne moraju više da nose totalne proteze koje u nekim slučajevima mogu biti vrlo teške za nošenje i prihvatanje, pogotovo kod pacijenta kod kojih su loši uslovi za izradu proteza.

Ugradnja zubnog implantata podrazumeva ugradnju sledeće tri celine:

 • Titanijumskog šrafa koji se postavlja u viličnu kost;
 • Abatmenta koji predstavlja vezu između ugrađenog šrafa i krunice;
 • Krunice koja je jedini vidljivi deo implantata i koja se postavlja na abatment.

Kolika je uspešnost

postavljanja implantata?

Kliničke studije potvrđuju da je uspešnost postavljanja implantata 90-100%,na 10 godina. Taj mali procenat neuspešnosti, nastaje obično odmah po ugradnji, usled različitih faktora. Ukoliko se pacijent pridržava saveta koji mu je stomatolog dao i održava adekvatnu oralnu higijenu, jednom dobro integrisan implantat ima odličnu prognozu.

Koliko traje

čitava procedura?

Kliničke studije potvrđuju da je uspešnost postavljanja implantata 90-100%,na 10 godina. Taj mali procenat neuspešnosti, nastaje obično odmah po ugradnji, usled različitih faktora. Ukoliko se pacijent pridržava saveta koji mu je stomatolog dao i održava adekvatnu oralnu higijenu, jednom dobro integrisan implantat ima odličnu prognozu.

Koji su potencijalni problemi za

uspešnu ugradnju implantata?

Nedovoljna količina kosti i njen kvalitet mogu biti kontraindikacija za postavljanje implantata. U takvim slučajevima pristupa se dodatnoj hirurškoj proceduri nadogradnje veštačke kosti (augmentacija). Takođe i lose opšte zdravstveno stanje, kao i pacijenti kod kojih je nemoguće uspostaviti adekvatnu oralnu higijenu, mogu ugroziti uspešnost implantne rehabilitacije.

Šta je implantat?

Dentalni implantat je struktura koja po postavljanju u viličnu  kost  ima za zadatak da u potpunosti simulira funkciju korena zuba. Ugrađuje se u viličnu kost da bi nosio različite zubne nadoknade ili da bi stabilizovao proteze. Postoje i implantati koji se koriste kao pomoć kod ispravljanja zuba ortodontskim aparatima.

Šta podrazumeva savremena paradontologija?

Sem u posebnim slučajevima (zračna i hemio terapija) organizam čoveka je u potpunosti sposoban da prihvati implantate jer se oni najčešće prave od titanijuma, materijala koji ne izaziva alergiske reakcije i reakcije stranog tela, nije toksičan i mutagen i po ugradnji u viličnu kost srasta i postaje jednistvena i funkcionalna celina. Pravilna hirurška tehnika, implantati pouzdanih proizvođača i sprovođenje ispravnog dijagnostičkog procesa garantuju dugotrajnost ugrađenih implantata.

Da li je bolje staviti implantat ili most?

Kada nedostaje jedan zub, a postoji dovoljna količina zdrave kosti , kada su zdrave desni i susedni zubi savetuje se ugradnja implantata jer se tako ne oštećuju susedni zubi. Za most kojim bi se nadoknadio nedostatak jednog zuba treba izbrusiti dva susedna zuba koji su nosači mosta. Most se izrađuje u slučajevima kada nema uslova za impalantaciju, kada su zubi koji treba da nose most već indikovani za izradu krunica i kada je to želja pacijenta.

Da li je ugradnja implanta bolna i koliko traje?

Postupak ugradnje implanta je operativni zahvat koji se izvodi u lokalnoj anesteziji, što ga čini bezbolnim. Izvodi se u strogo sterilnim uslovima što uključuje sterilne hirurške instrumente i komprese, sterilizaciju vazduha ordinacije i sterilno zapakovan dentalni implantat. Ugradnja traje oko 15 minuta po implantu.

Budite u kontaktu sa

Medentina Digital

Zakažite pregled
kod svog doktora

Ukoliko želite da rezervišete posetu, jednostavno popunite obrazac. Uskoro ćemo stupiti u kontakt sa vama!

  Adresa
  Železnička 21
  22000 Sremska Mitrovica
  Pozovite
  +381 22 623 154
  +381 64 020 66 78
  Pišite
  medetinaplus@gmail.com
  Radno vreme
  Ponedeljak i sreda:
  12:00 - 20:00
  Utorak, četvrtak i petak:
  09:00 - 17:00