XXXVI simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji – MEDENTINA DIGITAL

19.09.2020.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2020/09/medentina-fb-7.png

XXXVI simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

18.-19. septembar, Stomatološki fakultet BG, Rankeova 4XXXVI simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

Naš tim je uzeo aktivno učešće na ovom simpozijumu sa stručnim radom “PREDNOSTI IZRADE DIGITALNE PROTEZE KOD BEZUBIH PACIJENATA” a u saradnji sa dugogodišnjim saradnikom Anom Jovanović iz zubne laboratorije ,,Adentica”.Svrha rada je bila da se po prvi put u Srbiji predstave prednosti digitalne izrade proteze koja ima značajne prednosti u odnosu na dosadašnji način izrade. Kako se ove godine simpoziju odvija online naš tim će naredna dva dana aktivno pratiti predavanja.Zakažite svoj termin već danas. ZAKAŽITE TERMIN

119621551_351378312649583_5929774538347831602_n-300x400
119680410_2654936414761638_836049857221972245_n-300x400