20. novembar, Svetski dan deteta – MEDENTINA DIGITAL

18.11.2021.

Svetski dan deteta ili Međunarodni dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 20. novembra.

Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-1.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-2.jpg

Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-3-1.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-4-1.jpg

Dečja prava su utvrđena Kovnencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. godine, a koju su ratifikovale 193 zemlje.

Jedno od prava deteta je da ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Član 24. upravo govori o ovome.

Zdravstvena zaštita podrazumeva i stomatološku zdravstvenu zaštitu. Novija literatura objavljuje da je dentalno zanemarivanje dece veoma izraženo, posebno u nerazvijenim društvima.

Jedan od najlepših slogana povodom svetskog dana deteta  “Svako dete ima pravo  da bude srećno i zdravo!”

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-5.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/11/Svetski-dan-deteta-20.-novembar-2021-6.jpg