Alternativni duvanski proizvodi i njihov uticaj na oralno zdravlje u odnosu na klasične cigarete – MEDENTINA DIGITAL

22.03.2023.

Oralno zdravlje ključni je pokazatelj opšteg zdravlja i kvaliteta života. Loša navika, kao što je pušenje duvana, dovodi se u vezu sa brojnim promenama i oboljenjima usne duplje. Poznato je i da je u stanju da naruši opšte zdravlje, samim tim i kvalitet života.

Tokom vremena dolazi do promene u ravnoteži oralne flore, smanjenja lokalnog imunog odgovora i inflamacije. Rizik od parodontopatije  je višestruko veći kod pušača. Parodontopatija je podmukla bolest i po pravilu daleko agresivnija kod pušača.

Takođe, pušenje dovodi i do estetskih neprihvatljivih promena kao što su pušačke pigmentacije i diskoloracije zuba.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-4.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-7.jpg

Razlika između klasičnih cigareta i alternative

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-2.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-1.jpg

Klasična cigareta sagoreva na preko 800 stepeni celzijusa i oslobađa duvanski dim sa velikim brojem štetnih materija, a alternativni bezdimni duvanski proizvodi sagorevaju na daleko nižim temperaturama, na oko 250 stepeni celzijusa i oslobađa aerosol  sa manje štetnih sastojaka.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-5.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2023/03/Alternativni-duvanski-proizvodi-i-njihov-uticaj-na-oralno-zdravlje-u-odnosu-na-klasicne-cigarete-6.jpg

Studije koje su rađene na upoređivanju štetnog efekta klasičnih i alternativnih duvanskih proizvoda pokazale su da:

  • Zabeležene su manje histopatološke promene na oralnoj sluznici nakon izloženosti aerosolima bezdimnih duvanskih proizvoda u odnosu na klasičke cigarete
  • Kada govorimo o markerima zapaljenja, kod osoba koje koriste klasične cigarete aktivira se njih 12, a kod osoba koje koriste bezdimne duvanske proizvode aktivira se njih 5.
  • Bezdimni duvanski proizvodi dovode do manjih promena boje zuba u porđenju sa klasičnim cigaretama.
  • Izloženost dimu povećava hrapavost površine zubnog tkiva, dok aerosol ne utiče na hrapavost  površine zuba i bilo kog kompozitnog materijala.

Sve ovo nam govori da postoji razlika u hemijskom sastavu duvanskog dima i aerosoli koje proizvode bezdimne duvanske alternative.

Naravno, prestanak pušenja najbolje rešenje za oralno zdravlje. Međutim, mali broj je onih koji to žele da urade.

Sve veći broj stručnjaka tvrdi da potpuni prelazak odraslih pušača na proizvode koji sadrže nikotin, a koji ne sagoreva duvan imaju potencijal da redukuju rizik od štete nastale nastavkom pušenja. Upravo to je osnov strategije smanjenja štetnosti od pušenja.