Anestezija u stomatologiji – Kada se koristi i koliko dugo traje? – MEDENTINA DIGITAL

02.02.2022.

Lokalna anestezija se koristi da bi se sprečio bol tokom stomatoloških intervencija. Za razliku od opšte anestezije, lokalna anestezija izaziva utrnulost onog dela usne duplje koje treba da se podvrgne stomatološkoj proceduri – lokalna anestezija funkcioniše tako što blokira nervne završetke na kratak vremenski period, obično od jednog do nekoliko sati. Posledica lokalne anestezije je gubitak osećaja bola u određenom području tela.

Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta "linija" je nerv)

Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta “linija” je nerv)

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Anestezija-u-stomatologiji-2.jpeg

Mesto uboda kod anesteziranja donjih zuba (Žuta “linija” je nerv)

Šta sve treba znati o lokalnoj anesteziji?

  1. Kada se koristi anestezija?
  2. Kada ne morate da primite anesteziju?
  3. Koliko će dugo anestezija delovati?
  4. Neželjeni efekti prilikom primanja anestezije

Kada se koristi anestezija?

Vađenje – kada imate stalan zub koji je pokvaren , kojeg je nemoguće popraviti ali koji se ne klima jedino rešenje jeste da ga izvadite – u ovakvom slučaju, vađenje zuba nije jednostavno i prilikom ovakve intervencije potrebno je primiti anesteziju.

Kada vadite koren – u pitanju je bolan proces prilikom kog se savetuje korišćenje anestezije.

Prilikom zahtevnijih i detaljnih popravki zuba – kada je zub prilično pokvaren ili kada popravka traje duže savetuje se da primite anesteziju; u ovakvim slučajevima najbolje je da se konsultujete sa svojim stomatologom jer Vam on može reći koliko će Vas popravka određenog zuba boleti.

Kada se ugrađuju zubni implanti – u pitanju su titanijumski šrafići koji se ugrađuju u kost na mestu gde se nalazi zub i služe da imitiraju koren novog zuba; u pitanju je neprijatna procedura koja se u stomatološkim ordinacijama nikada ne radi bez anestezije. Zahvaljujući adekvatnoj anesteziji, ova procedura prolazi bez ikakvih bolova.

Kada ne morate da primite anesteziju?

Kada nemate „živac“ – ukoliko je pulpa prethodno izvađena ne postoji potreba za anestezijom; u ovakvim slučajevima možete osetiti malu neprijatnost, ali je ona moguća čak i ako ste primili anesteziju.

Kada menjate plombe u zubima.

Prilikom vađenja mlečnih zuba – osećaj može biti malo neprijatan, ali nije bolan, te stomatolozi prilikom ovakvih intervencija ne koriste anesteziju jer nema potrebe za njom.

Koliko će dugo anestezija delovati?

Koliko će dugo anestezija delovati zavisi od sledećih faktora:

  1. količine datog anestetika
  2. njegove koncentracije i vrste
  3. dodatnog supstanci u ampuli ( vazokonstriktor)
  4. opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Anestezija-u-stomatologiji-5-160x160.jpeg

Uticaj količine datog anestetika – normalna količina anestetika iznosi 2ccm i ukoliko su svi ostali kriterijumi zadovoljeni ova količina je dovoljna. Čak i manja količina adekvatnog datog anestetika može da deluje, dok veća količina ne znači da će intervencija biti potpuno bezbolna.

Uticaj koncentracije anestetika – u zavisnosti od vrste, anestetici se obično koriste u koncentracijama od 2% ili od 4%, a za lokalnu upotrebu ponekad od 10%.

Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta "linija" je nerv)
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Anestezija-u-stomatologiji-8.jpeg

Uticaj dodatnog vazokonstriktora – u pitanju je sredstvo koje „sužava“ krvne sudove na mestu delovanja anestezije što je poželjno zbog sledećih razloga: usporava se resorbovanje anestetika (laički rečeno – anestezije duže traje) i smanjuje se krvarenje u okviru radnog polja. Postoje brojni vazokonstriktori, među kojima su najčešći adrenalin i noradrenalin – ono što je svima zajedničko jeste da anestetici bez njihovog dodavanja kraće deluju.Napomena: Stomatolog može odlučiti da smanji epinefrin (adrenalin) kod pacijenata koji pate od srčanih oboljenja ili visokog krvnog pritiska.

Postoji niz stanja zbog kojih anestezija može kraće da traje, jedan od najčešćih jeste alkohol.

Količina anestetika koja se može primeniti u jednoj poseti zavisi od vrste anestetike, zdravstvenog stanja pacijenta kao i od uzrasta kada su u pitanju dece, o čemu svaki stomatolog strogo vodi računa. Na taj način izbegavaju se neželjena dejstva i moguće komplikacije.

Neželjeni efekti prilikom primanja anestezije!

Iako se lokalni anestetici često koriste prilikom intervencije, postoje i neželjeni efekti koji se mogu javiti nakon injekcije:

Kada igla pogodi krvni sud može se formirati hematom, a anestetik može iazvati trnjenje van ciljane oblasti, ali ovi efekti će nestati kada prođe dejstvo anestezije.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Anestezija-u-stomatologiji-3.jpeg

Hematom nakon anestezije

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Anestezija-u-stomatologiji-4.jpeg

Hematom nakon anestezije dan posle

Adrenalin koji je sadržan u anesteziji može izazvati brz rad srca, ali ovaj efekat može trajati samo par minuta.

Prilikom primanja injekcije, igla može da ošteti nerv ali u ovom slučaju simptomi nestaju za nekoliko dana, dok će se živac sam izlečiti vremenom.

Alergijske reakcije na lokalne anestetike su veoma retke, ali je važno stomatologu  napomenuti  postojeće alergije na sve alergene u koliko postoje.

Zbog toga je važno da stomatolog kod koga primate anesteziju bude stručan i iskusan u svom poslu.