Škripanje zubima ( bruksizam) – MEDENTINA DIGITAL

30.06.2017.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2017/06/post7.jpg

Sva tkiva koja učestvuju u funkcijama žvakanja i gutanja, disanju, formiranju glasova, lučenju pljuvačke grade organ za žvakanje. Određene aktivnosti mišića organa za žvakanje odvijaju se bez funkcionalne svrhe i time narušavaju funkciju istih.

Postoje poremećaji funkcija, koje se manifestuju u toku dana u vidu stezanja vilica, grickanja noktiju, sluzokože obraza, usana ili jezika, grickanja drugih predmeta, sisanja palca, guranja jezika između gornjih i donjih sekutića i njih nazivamo dnevnim poremećajem funkcija.

Poremećaj funkcija i uloge, koje se manifestuju  u vidu ritmičnih stiskanja zuba ili škripanja, to jest škrgutanja zubima u toku sna, nazivamo noćnim bruksizmom. Bruksizam je čest poremećaj organa za žvakanje.

Škripanje zubima se odvija na podsvesnom nivou, i vezan je za profil ličnosti i emocionalni stres.