Hiv u stomatologiji – MEDENTINA DIGITAL

01.12.2021.

Svetski dan borbe protiv side okuplja ljude širom sveta sa ciljem skretanja pažnje javnosti na značaj HIV pandemije i demonstrira međunarodnu solidarnost.

Ovaj dan, koji se 29. put obeležava u svetu, predstavlja jedinstvenu priliku da predstavnici vlada, državnih institucija i javnozdravstvenih ustanova u saradnji sa ostalim partnerima informišu javnost o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da podstaknu celokupnu društvenu zajednicu da svima obezbedi nediskriminisan i neosuđujući pristup adekvatnim uslugama iz domena prevencije HIV infekcije, kao i terapiji, nezi i podršci za osobe inficirane HIV-om.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/12/Hiv-u-stomatologiji-1.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/12/Hiv-u-stomatologiji-2.jpg

Virus humane imunodeficijencije (HIV), nalazi se u svim telesnim tečnostima (sekretima i ekskretima) kod inficiranih osoba.

Podaci iz literature ukazuju na činjenicu  da među prvim manifestacijama HIV infekcije dolazi do promena na desnima i čašicama u koje su zubi usađeni u viličnu kost a osim toga veliki broj oportunističkih infekcija počinje i manifestuje se u usnoj duplji.

Najčešće promene u usnoj duplji osoba sa HIV infekcijom su: HIV gingivitis, HIV parodontitis, kandidijaza (pseudomembranozna, eritematozna, hiperplastična), inficirani rumeni delovi uglova usana, čupasta leukoplakija i Kapošijev sarkom.

Hiv u stomatologiji 3
Hiv u stomatologiji 4
Oralna kandidijaza
Hiv u stomatologiji 6
Hiv u stomatologiji 8
Hiv u stomatologiji 7

Ova činjenica ukazuje da je stomatolog često prvi u nizu koji može prepoznati  pacijenta koji je zaražen Hiv-om te najpre može uputiti pacijenta  u odgovarajuću ustanovu radi pravilnog postavljanja dijagnoze i pravovremenog lečenja.