Osobe sa invaliditetom u stomatološkoj praksi – MEDENTINA DIGITAL

03.12.2021.

Jedna milijarda ljudi, ili 15% svetske populacije, ima neki oblik invaliditeta.

Ujedinjene nacije (UN)  1992. godine zatražile su da se 3. decembra svake godine obeleži Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Taj datum nije vlasništvo UN-a, pripada svima: ljudima, organizacijama, agencijama, dobrotvornim organizacijama – svi oni imaju vitalnu ulogu u identifikovanju i rešavanju diskriminacije, marginalizacije, isključenja i nepristupačnosti sa kojom se suočavaju mnogi ljudi koji žive sa invaliditetom.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/12/Osobe-sa-invaliditetom-u-stomatoloskoj-praksi-2.jpeg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2021/12/Osobe-sa-invaliditetom-u-stomatoloskoj-praksi-1.jpeg

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je samo jedan dan u međunarodnom kalendaru, ali simbolizuje akcije koje bi trebalo preduzimati svakodnevno kako bi se stvorile zajednice koje su raznolike i prihvatljive za sve ljude.

Zbrinjavanje osoba koje zahtevaju posebnu stomatološku negu se prvenstveno bavi omogućavanjem pružanja stomatološke nege osoba sa oštećenjima ili invaliditetom, pri čemu se poslednja dva termina koriste u najrazličitijem spektru svojih značenja, kako u stomatološkoj literaturi tako i u kliničkoj praksi.

Zapravo, zbrinjavanje osoba kojima je neophodna posebna stomatološka nega se prvenstveo bavi unapređenjem oralnog zdravlja pojedinih osoba ili grupa unutar opšte populacije kod kojih je prisutno fizičko, senzorno, intelektualno, mentalno, medicinsko, emocionalno ili socijalno oštećenje ili invaliditet, ili, što je najčešći slučaj, kombinacija više navedenih faktora.