Razlike i prednosti vizil proteza u odnosu na klasične – MEDENTINA DIGITAL

05.04.2024.

Za razliku od klasičnih proteza koje se za zube pridržavaju pomoću kukica, vizil proteza sa atečmenima (spojnicama) je napravljena da bi se poboljšala estetika ali i funkcionalnost ovog tipa zubne nadoknade.

Osnovnu razliku između ova dva tipa vizil proteza čine atečmeni koji zamjenjuju kukice i vezuju se za preostale zube tako da je ta veza nevidljiva. Istovremeno, jačina te veze je značajno veća u odnosu na kukice, što daje i veću sigurnost pacijentima pri jelu i govoru.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2024/04/Razlike-i-prednosti-vizil-proteza-u-odnosu-na-klasicne-2-atecmen.jpg

Prema definiciji, atečmeni su precizni vezni elementi koji povezuju fiksni i mobilni deo parcijalne skeletirane proteze u jedinstvenu celinu i imaju ulogu u retenciji, stabilizaciji i vođenju proteze u osnovni položaj. Atečemeni su zapravo mehanički sklopovi iz dva dela, od kojih se jedan nalazi na protezi a drugi u specijalno izrađenim krunicama na preostalim zubima. Spajanjem ova dva dela u ustima, taj sklop postaje jedinstvena celina odgovorna za pridržavanje proteze, njenu stabilizaciju i naravno estetiku, jer su ti djelovi potpuno skriveni u protezi. Takođe ono što je jako bitno, a što je definisano atečmenima, je da proteza ima samo jedan put unošenja i iznošenja iz usta, što čuva preostale zube od dodatnih naprezanja kojim su izloženi zubi kod proteza sa kukicama.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2024/04/Razlike-i-prednosti-vizil-proteza-u-odnosu-na-klasicne-3-atecmeni.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2024/04/Razlike-i-prednosti-vizil-proteza-u-odnosu-na-klasicne-4-atecmen.jpg
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2024/04/Razlike-i-prednosti-vizil-proteza-u-odnosu-na-klasicne-1-atecmen.jpg

Kako atečmeni izgledaju?

Atečmene možete najlakše uporediti sa drikerima – upravo i jedan tip atečmena funkcioniše baš tako. Na metalokeramičkim krunicama koje su izrađene na preostalim zubima postavi se kuglica slična drikeru, a u protezu se postavi odgovarajuće kućište, i spajanjem ta dva dela proteza se prosto „ukopča“ za zube. Drugi tip najčešće korišćenih atečmena su klizači, koji funkcionišu po istom principu.Lepota i umetnost izrade vizil proteza sa atečmenima je u mnogobrojnim kombinacijama koje se mogu izvesti samo uz pomoć ova dva tipa atečmena. Klizači i kuglice se mogu koristiti na krunicama izrađenim na preostalim zubima, na korenovima preostalih zuba, na zubnim implantima, a mogu se i pojedini zubi povezati sa prečkama i na njima postaviti neki od ovih atečmena. To se posebno preporučuje kada je preostao mali broj zuba, a želi se postići maksimalan učinak proteze.

Prednosti:

Nevidljivi su, estetski savršeno uklopljeni i sakriveni

Veća stabilnost i osećaj čvrstog ležanja proteze

Smanjeno vreme navikavanja na protezu

Kvalitet žvakanja značajno veći

Njihova upotreba zahteva izradu metalokeramičkih krunica na preostalim zubima

Pojedini delovi atečmena (oni koji se nalaze u protezi) se moraju periodično menjati, jer zbog trenja i zamora materijala vremenom popuste.