Apikotomija – MEDENTINA DIGITAL

25.10.2019.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/10/APIKOTOMIJA-2.png

Šta je apikotomija?
Ako ne popravimo karijes i stavimo plombu, infekcija zahvata pulpu (živac) zuba. Ukoliko predugo čekamo i ne pristupimo lečenju upaljene zubne pulpe na vreme, infekcija se širi kroz koren zuba, dolazi do njegovog vrha i zahvata kost u okolini vrha zuba. Tada nastaje proces na vrhu korena koji često može da preraste u cistu. Koliko će ova infekcija biti ozbiljna zavisi od dužine njenog trajanja kao i od odbrambenih sposobnosti svakog pojedinca.

Ako se infekcija na nekom zubu javlja po prvi put, ponekad je moguće primeniti endodontsko lečenja kanala korena zuba i na taj način spasiti zub, bez hirurške intervencije. Ipak, ako se ovakve infekcije na istom zubu ponavljaju nekoliko puta, ponovno konzervativno lečenje zuba (retretman kanala korena) najčešće ne daje željene rezultate, te se neminovno pristupa hirurškoj intervenciji – apikotomiji (resekciji vrha korena zuba).

Apikotomija podrazumeva hirurško odstranjivanje vrha korena zuba i okolne kosti koja je zahvaćena infekcijom.

U kojim se situacijama pristupa apikotomiji?
Apikotomija je veoma dobra procedura za lečenje „cista na zubu“ i velikih procesa na vrhu korena zuba. Ona u najvećem procentu daje odlične rezultate. Na kraju, zub koji je imao ozbiljnu infekciju i kome je pretilo vađenje, biva sačuvan. Takav zub se naknadno može i protetski zbrinuti ukoliko ima potrebe. Na njega se može staviti krunica ili taj zub može postati član zubnog mosta.

Kako izgleda priprema za resekciju vrha korena zuba?
Pre svega potrebno je uraditi rendgen snimak. Čitajući snimak, naš stomatolog zatim određuje veličinu procesa i njegovu udaljenost od okolnih anatomskih struktura. Na osnovu svih dobijenih informacija i pregleda pacijenta, specijalista oralne hirurgije procenjuje opravdanost potencijalnog oralno-hirurškog zahvata. Razmatra se da li postoji još neka mogućnost da se zub izleči konzervativno. Ukoliko je apikotomija najbolje rešenje, ona se zakazuje već za naredni termin.

Šta podrazumeva zahvat apikotomije?
Na samom početku, pacijentu se daje lokalna anestezija. Ona nam obezbeđuje kompletnu bezbolnost tretmana.

Hirurg najpre odigne sluzokožu i napravi mali rez u projekciji vrha korena zuba, a zatim posebnim instrumentima uklanja kost koja je zahvaćena infekcijom. Tom prilikom se skraćuje i vrh korena zuba. Ova intervencija ne traje duže od 60 minuta, a naši specijalisti će se svakako potruditi da celo iskustvo pacijentima bude što prijatnije. Na kraju zahvata, pristupa se šivenju sluzokože.

Ukoliko se posle tretmana javi blag bol, treba ordinirati lekove protiv bolova – analgetike. Postupak apikotomije u najvećem broju slučajeva predstavlja potpuno uspješan postupak kojim se uklanja proces na vrhu korijena zuba. Sam postupak podrazumijeva i obavezno punjenje kanala korijena. Cjelokupni hirurški rad prolazi kroz nekoliko faza i to:

Prva faza – u kojoj se pravi rez na sluzokoži. Kako postoje različite metode izvođenja ove operacije, to će i lokalizacija ovog reza zavisiti od odabrane metode. Kada se načini rez, podigne se sluzokoža i periost (površni dio kosti), koji se jednim imenom označava kao režanj
Druga faza – kada se podigne režanj, postepeno se uklanja kost, kako bi se omogućio pristup vrhu korijena i procesu na njemu.
Treća faza – kada se omogući pristup, uklanja se proces, sa naročitom pažnjom da se ukloni u potpunosti, jer bi ostaci doveli do ponovne pojave istog procesa (recidiva)
Četvrta faza – poslije uklanjanja procesa, pristupa se skraćivanju korijena zuba. Resekcija (skraćivanje) se obavlja pod uglom od 0° do 45° u odnosu na horizontalnu ravan
Peta faza – u kojoj se vrši punjenje kanala, sa kojim se omogućava potpuno hermetičko zatvaranje kanala korijena. Punjenje se najčešće vrši kroz krunu zuba, dok se, u nekim slučajevima, to mora učiniti preko vrha skraćenog korijena zuba. Poslije obavljanja svih potrebnih postupaka za punjenje kanala korijena i poslije uklanjanja svih zaostalih čestica, pristupa se krajnjoj inspekciji, kao i vraćanju režnja na svoje mjesto i njegovo ušivanje.

Koliko traje oporavak nakon zahvata?
Nakon 24h, pacijent dolazi kod nas na kontrolu. Ovaj susret služi tome da hirurg proveri kako teče oporavak pacijenta i na taj način još više smanji mogućnost nastanka potencijalnih komplikacija. Takođe, ovo je prilika i da se sa pacijentom porazgovara o eventualnim tegobama, ukoliko ih ima. Pacijent je u našoj ordinaciji slobodan da pita sve što ga zanima vezano za njegovo stanje, a lekari su uvek tu da mu sve strpljivo objasne.

Uklanjanje konaca vrši se nakon 7 dana. Do tog trenutka, pacijent je najčešće već u potpunosti oporavljen. Zakažite svoj termin već danas!

Ne zaboravite da je prvi pregled u našoj stomatološkoj ordinaciji besplatan.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/10/APIKOTOMIJA-1-600x400-1.jpg