Traumatske povrede mlečnih zuba – MEDENTINA DIGITAL

21.01.2019.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/01/traumatske-povrede.png

TRAUMATSKE POVREDE
Traumatska povreda zuba predstavlja akutnu transmisiju energije na zub i okolne strukture, izaziva frakture i/ili promene položaja zuba pri čemu dolazi i do povreda potpornih tkiva. Gubitak zubnih tkiva zahteva primenu složenih, izuzetno važnih terapijskih tretmana.

Traumatske povrede mlečnih zuba, kod dece uzrasta od prve do treće godine najčešće se dešavaju jer u tom periodu deca prohodaju i počinju da trče, usled čega se dešava saplitanje, pad u igri i sl.

Procenjeno je da 20-30% dece doživi dentalnu traumu. Svako 5. dete i svaki 4. odrasli doživi povredu zuba tokom života. Svako 2. dete doživi povredu zuba do kraja školovanja. Povrede zuba predstavljaju 5% od ukupnog broja urgentnih trauma. Učestalost povreda naglo opada posle 30. godine .

Povrede zuba se obično dešavaju na jednom ili dva prednja zuba i to češće u gornjoj vilici. Kada dodje do neke povrede, osim zuba, mogu biti zahvaćene i usne, sluzokoža usta, jezik, desni, zubna čašica, pa i vilične kosti. Priroda povrede moze biti različita, pa tako može doći do preloma krunice zuba, preloma korena, udruženog preloma i krunice i korena, ili izbijanje čitavog zuba.

Multidisciplinarni pristup je imperativ kod dentalnih trauma kada treba reagovati pravovremeno i u cilju što bolje rehabilitacije . Bez obzira na adekvatan i pravovremeni terapijski tretman, dešava se da se jave kasne komplikacije nakon traume . Ove komplikacije se zapažaju na redovnim šestomesečnim pregledima nakon traumatske povrede zuba. Najčešće se pacijent žali na prisustvo stalnog i tupog bola u predelu periapeksa povređenih zuba, a kliničkim pregledom i pomoćnim dijagnostičkim sredstvima konstatuje se odumiranje zubne pulpe, pojava granuloma ili ciste u predelu korena, koštana ankiloza…Ove komplikacije nije uvek lako dijagnostikovati .

Istraživački rad
Cilj:
Istaknuti faktore rizika i utvrditi najučestalije oblike povreda mlečnih zuba kod dece lečene na odeljenju dečije stomatologije Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Materijal i metode:
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 62 ispitanika, uzrasta 1-6 godina (39 devojčica, 23 dečaka). Podaci su beleženi u kartone unapred pripremljene za dentalne traume.
Pregled je vršen uz pomoć sonde i ogledalca, a pri veštačkom osvetljenju.

Rezultati:
Istraživanje pokazuje da se povrede najčešće dešavaju na uzratu od tri i četiri godine i to tri puta češće kod dečaka. Najčešće je izražena lateralna luksacija (38,4 %). Povrede su se najčešće događale kod kuće (56%) ili na igralištu( 24%) ( tabela br.3). Glavni uzroci povreda su udar u tupi predmet (44,6%) i padovi (23,4%). ( grafikon br.2)

Diskusija
Nakon dentalne traume pacijent se najčešće uredno oporavlja. Kada su u pitanju pacijenti dečijeg uzrasta potrebno je dati dovoljno vremena čak i zubima koji ne pokazuju vitalitet jer su odbrambene snage mladog organizma visoke . Ukoliko se jave komplikacije, rane ili kasne, potrebno je blagovremeno pristupiti terapijskom tretmanu i uvek imati u vidu multidisciplinarni pristup problemu . Savremena dijagnostička sredstva mogu nam omogućiti da lakše dođemo do tačne dijagnoze. Kompjuterizovana tomografija uzima svoj primat u stomatološkim tretmanima u odnosu na standardni radiogram .

Zaključak
Dečijim stomatolozima se preporučuje da je potrebno reagovati pravovremeno ali uvek dati šansu mladom organizmu dovoljno vremena da ispolji svoje regenerativne i reparacione potencijale, a da se pri tom pacijent ne ugrozi bolom ili inflamacijom. Povrede na mlečnim zubima se uglavnom dešavaju tokom igre ili su posledica pada. Kako se najčešće događaju u kućnom okruženju i u prisustvu roditelja, roditelji bi trebalo da budu obavešteni o preventivnim merama kod povrede mlečnih zuba.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/01/a8695-clip-19kb-700x300-1.png
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/01/c0230-clip-10kb.png
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/01/df988-clip-12kb.png