Opcije za nadoknadu izgubljenih bočnih (zadnjih) zuba – MEDENTINA DIGITAL

23.02.2022.

Ukoliko pacijent ima samo prednje zube a bočno je  totalno bez zuba, bočne zube je potrebno (i jedino moguće ) nadoknaditi protezama. Postoji i način nadoknade bočnih zuba imlantatima i pacijenti često traže da im se uradi ova opcija kako ne bi morali da skidaju i stavljaju protezu pri održavanju oralne higijene jer smatraju da im je to bolje rešenje. Na žalost, samo mali broj pacijenata ima mogućnost da bezube grebene rehabilituje implantima ( previše malo kosti, potrebna predprotetska hirurgija, loše opšte zdravstveno stanje … kardiološki pacijenti, dijabet…a svakako i finansije).

Parcijalne proteze koje nadoknađuju nedostatak bočnih zuba, u današnje vreme izrađuju se od raznih vrsta novih materijala koji su biokompatibilni sa mekim tkivima u ustima i pacijenti se veoma lako i brzo na njih privikavaju.

Ukoliko pacijent ima svoje prirodne zube napred način na koji se parcijalna proteza fiksira za njih su najčešće različite vrste kukica, kvačica i pelota. Ali ukoliko pacijent svoje zube „presvlači“ krunicama način na koji se fiksira proteza je takav da spojnica ili atečmen biva skriven i izbegava se vidljivost kukica u estetskoj zoni.

Postoji mnogo vrsta proteza, ali ukoliko imate krunice na prednjim zubima, bočno se mogu postaviti Wisil proteze. One su direktno vezane za krunice (preostale zube) pomoću spojnica i mnogo su stabilnije u odnosu na proteze koje imaju  kukice kojima se naslanjaju samo na zube.

Parcijalne proteze koje se naslanjaju na zube (izbor kada zubi pacijenta nisu pod krunicama)
Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta "linija" je nerv)
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Opcije-za-nadoknadu-izgubljenih-bocnih-zuba-parcijalna-2.jpeg
WISIL PROTEZE – Parcijalne proteze koje su direktno povezane sa zubima pod krunicama (dve opcije)
Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta "linija" je nerv)
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Opcije-za-nadoknadu-izgubljenih-bocnih-zuba-kombinovana-3.jpeg

Opcija 1. Bezmetalne krunice i bezmetalna konstrukcija

Mesto uboda kod anestezije gornjeg zuba (Žuta "linija" je nerv)

Opcija 2. Metalokeramičke krunice i  metalna konstrukcija

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2022/02/Opcije-za-nadoknadu-izgubljenih-bocnih-zuba-kombinovana-4.jpeg

Proteze takođe mogu biti izrađene od metala ili bez metalne konstrukcije ( Wisil proteza u sklopu tzv. kombinovanog rada). Ukoliko pacijent ima metalokeramičke krunice, proteza i spojnice se takođe izađuju od metala. Ukoloko pacijent ima bezmetalne krunice proteza se izrađuje od Bio HPP materijala koji je biokompatibilan i lak (npr. Gornja visil proteza izrađena od metala teška je oko 10 grama a ista takva proteza izrađena od Bio HPP materijala teži svega 2 grama).  Estetski momenat je takođe od velikog značaja, za razliku od metalnog skeleta za protezu Bio HPP je u boji desni.

BioHPP je nova klasa materijala u zubnoj zaštiti. BioHPP materijal (High-performance polimers – Polimeri visokih performansi) je u današnjoj stomatologiji uspešno zamenio sva dosadašnja poznata rešenja fiksnih protetskih radova, keramičkih mostova, izrađenih na zlatu, leguri Co-Cr-Mo (kobalt,hrom, molibden), aluminijumu, cirkonijumu…

Zbog sve veće potražnje za bezmetalnim rešenjima, zbog estetskih vrednosti ali i zbog učestalosti pojave netolerancije na metal, naša ordinacija je u mogućnosti da svojim pacijentima ponudi višestruko kvalitetnije rešenje po znatno pristupačnijim cenama.