Ortopan – MEDENTINA DIGITAL

19.02.2019.1
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/02/DENTALNE-TRAUME-KOD-SPORTISTA-5-1.png

ŠTA JE TO ORTOPAN?

Ortopantomogram ili skraćeno ortopan predstavlja ”zlatni standard” u stomatološkoj radiologiji. 

Ortopan je snimak koji će Vaš lekar najčešće zahtevati prilikom prve posete, ili za opšti pregled/kontrolu posle dužeg vremena. Na njemu su prikazani svi zubi u obe vilice, vilični zglobovi kao i deo viličnog sinusa. Osim zuba koje možemo posmatrati u ustima, na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu iznikli- vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne. Takođe može se videti položaj korenova, njihov odnos, kao i stanje kosti obe vilice. Analogni snimci danas su prevaziđeni a digitalni su precizni i uglavnom nemaju veliko zračenje.

ŠTA JE DENTALNI RADIOGRAM?

Dentalni radiogram popularno nazvan i dental ili mali snimak, je vrsta snimka na koji staje nekoliko susednih zuba (obično dva-tri zuba).

Dentalni radiogram može biti retrokoronarni ili retroalveolarni a indikuje ga lekar u direktnoj zavisnosti od dela zuba ili potpornog aparata zuba. Postoji i tzv. nagrizni snimak koji takođe spada u dentalne radiograme i nešto ređe je u upotrebi.

Smatra se da je dentalni radiogram precizniji od ortopana, ali je njegovo polje dosta manje, tako da se često upotrebljava prilikom dijagnostike već “sumnjivih” zuba, kontrole, kao i prilikom lečenja zuba. Često Vas u toku lečenja stomatolog može više puta poslati da snimite isti zub, radi praćenja napretka lečenja.

ŠTA JE TO 3D(CBCT)?

3D snimak ili CBCT predstavlja najnoviji vid snimanja u stomatološkoj radiologiji. Snimak koji jeizuzetno precizan i koristi tehnologiju sličnu medicinskom skeneru, ali uz neuporedivo manje zračenje. Dok je ortopan i dalje najzastupljeniji, 3D je snimak koji se koristi radi detaljnije i preciznije dijagnostike. Usled velikog broja preseka koje aparat pravi, kod 3D snimka nema skrivenih ili deformisanih struktura, jer za razliku od ortopana koji čini pretvaranje u dve dimenzije, 3D snima zadržava odnos struktura, jer osim visine i dužine on prikazuje i širinu svih struktura, i zadržava njihov odnos 1:1.

Veliki broj preseka nas uslovljava da ovaj snimak prikazujemo samo na CD-u jer bi izrada svih preseka na standardnom snimku bila jako neisplativa. Najčešće se koristi prilikom oralno hirurških zahvata, ugradnje dentalnih implanata, lečenju zuba sa više korenova.

KOJI JE SNIMAK NAJBOLJE URADITI?

Najbolji snimak ne postoji, jer svaka vrsta snimanja ima svoju namenu, tako da je najboljekonsultovati se sa vašim stomatologom.

Koliko često treba snimati zube?

Tačan odgovor na ovo pitanje ne postoji. Opšteprihvaćeno pravilo je da ortopan snimak ima ”rok trajanja” od 6 meseci do godinu dana. Mnogi faktori utiču na validnost ortopan snimka a neki odnjih su: uzrast osobe, stanje opšteg i oralnog zdravlja. Kod osoba koje generalno nemaju problema saopštim zdravljem niti sa zdravljem usta i zuba dovoljno je kontrolno snimanje zuba na 2 godine, aliovu odluku treba prepustiti Vašem lekaru, i u dogovoru sa njim uraditi kontrolno snimanje. 3D odnosno CBCT snimak ima validnost kao i ortopan, dok je kod dentalnih radiograma taj period manji.

https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2019/02/CONE-BEAM-CBCT-SCAN.jpg
DENTALNE-TRAUME-KOD-SPORTISTA-6-600x200
ortopan_snimak-600x200