Preporuka Stomatološke komore Srbije – MEDENTINA DIGITAL

18.03.2020.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2020/03/STOMATOLOSKI-PREGLED-72.png

PREPORUKA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE OD 17.03.2020.

“U najskorije vreme, nadamo se u narednim satima i danima, očekuju se nove mere Vlade i nadamo se da će biti usmerene na održavanje biznisa i radnih mesta u sektorima koji su pogođeni (među kojima je i privatno zdravstvo). Dalje odluke i konkretne mere Vlade i predlozi stručnih udruženja, se mogu očekivati u narednim danima. Pratimo situaciju sa najvećom pažnjom.
Zbog nedostatka informacija i različitih tumačenja, molimo vas da ova rešenja ne smatrate zvaničnim preporukama.
Snažno savetujemo da se sa preduzimanjem koraka sačeka još nekoliko dana, tj da se koraci preduzimaju u sedmici koja počinje 23. marta, dok situacija ne postane jasnija. Moguće je da će novo-doneta rešenja biti i povoljnija od onoga što zakoni trenutno pripisuju, jer je situacija zaista
nova i veoma kompleksna.“

PREPORUKA STOMATOLOŠKE KOMORE U POSTUPKU SA PACIJENTIMA 16.03.2020.

ПРЕПОРУКЕ ЗА СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19
16. март 2020.

До сада није постигнут консензус о пружању стоматолошких услуга током епидемије COVID-19.
На темељу искуства из Кине, као и релевантних смерница и истраживања, могу се дати следеће препоруке, како би се ризик коме се излажу пацијенти и чланови стоматолошког тима свео на минимум.
Стоматолози треба да предузму строге мере личне заштите. Да углавном врше терапију хитних случајева, тј пружање прве помоћи, а да избегавају или сведу на минимум остале стоматолошке интервенције.
Потребно је спроводити редовне мере заштите свих чланова стоматолошког тима.
Обавезно је коришћење заштитне опреме за једнократну употребу (маске, рукавице, капе) и заштитних наочара/визира.
Обавезно телефоном проверити сваког пацијента на дан његовог доласка у ординацију

пример упитника:

– Да ли сте у последњих 14 дана путовали у ризична подручја?
– Да ли сте имали било какве контакте са особама које су у последњих 14 дана боравиле у
ризичним подручјима?

– Да ли сте у последњих 14 дана имали контакт са особама које су заражене са COVID
19?
– Да ли сте у последњих 14 дана имали повишену температуру, респираторне проблеме
(кашаљ, кијање), дијареју или било какав симптом грипа?
Уколико пацијент одговори са “НЕ” на сва постављена питања, може доћи у ординацију, а треба га замолити, уколико је могуће, да дође без пратње.
Уколико пацијент одговори са “ДА” макар и на једно питање, посету треба одложити.

Припрема чекаонице:
– Потребно је редовно дезинфиковати површине и предмете са којима је пацијент био у
контакту 70% алкохолом или 0.1% На хипохлоритом.
– Размакнути столице у чекаоници
– Избећи преклапање пацијената
– Замолити пратњу да напусти ординацију

Поступак са пацијентом у ординацији:
1. пацијент мора опрати руке након уласка у ординацију у трајању од минута и потом их дезинфиковати
2. пре третмана пацијенту дати да испере уста раствором 1-3% водоник пероксида и 1% повидон јода (препарати на бази хлор хексидина немају утицаја)
3. смањити на најмању могућу меру интервенције које провоцирају кашаљ и интервенције које подразумевају производњу аеросола (турбина, ултразвучни апарат, коришћење пустера)
4. уколико је могуће, користити црвени колењак уместо турбине, а пацијента код кога је неопходно коришћење ових инструмената заказати на крају радног времена због детаљног чишћења стоматолошке столице и ординације
5. интраорално снимање свести на најмању могућу меру (користити ортопан и ЦБЦТ)
6. медицински отпад, укључујући једнократну заштиту, треба третирати као потенцијално заразан
7. радну одећу такође сматрати вероватно контаминираном
Стоматолошка Комора Србије
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Републичка стручна комисија за стоматологију