Proteze za decu i odrasle – MEDENTINA DIGITAL

07.08.2018.
https://medentinadigital.rs/wp-content/uploads/2018/08/U-Srbiji-vise-od-85-dece-mora-da-nosi-protezu.png

PROTEZE ZA DECU I ODRASLE

KADA PRVI PUT TREBA POSETITI  SPECIJALISTU ORTODONCIJE?

Na prvi specijalistički (ortodontski) pregled dete treba dovesti već između 4. i 5. godine kako bi se videlo da li postoje nepravilnosti ili predispozicije za ortodontske anomalije. Već u prvoj godini života dečiji stomatolog beleži podatke o ortodontskim anomalijama roditelja koje se najčešće prenose genetski, prisustvu loših navika, disanja na usta, visini uzglavlja kod beba, položaju ruku pri spavanju, dužini dojenja, upotrebi cucle, dohrani putem flašice  i na osnovu toga vrši redovne kontrole i blagovremeno upućuje decu kod specijaliste ortodoncije tj. ortopedije vilica. U ovoj prvoj fazi može se uticati na loše navike kao što je sisanje prsta koje mogu dovesti do nepravilnog položaja zuba ali i ugroziti neke funkcije stomatognatnog sistema.

KOJE SU PREDNOSTI RANOG ORTODONTSKOG PREGLEDA?

Rana procena pruža i pravovremeno otkrivanje problema i veću priliku za efikasnije i blagovremeno lečenje. Rane intervencije i interceptivne mere upravljaju  rastom i razvojem  i mogu sprečiti kasnije ozbiljne probleme ili pak skratiti ortodontsku terapiju koja može da traje dugo. Kad ortodontski zahvat nije potreban, tj. ne postoje uslovi za nošenje ortodontskog pomagala, ortodont pažljivo može pratiti rast i razvoj i početi tretman kada je to optimalno. U stomatološkoj ordinaciji ,,Medentina Plus“ prvi pregled je BESPLATAN.

STRUČNJACI UPOZORAVAJU!!! Deca nam imaju anomalije zuba, više od  85% dece mora da nosi protezu!!!! Od petoro dece četvoro bi trebalo da bude u ortodontskom tretmanu!!!!

Dete može pregledati opšti stomatolog ali specijalista iz ove oblasti odlučuje u kom periodu dete treba da počne da nosi neki od ortodontskih aparata, koji će se efekti  postići njenim nošenjem i koliko dugo će trajati terapijski tretman. U saradnji sa dečjim stomatologom doneće odluku o lečenju i eventualnom vađenju mlečnih i stalnih zuba u cilju što uspešnije terapije.

ŠTA JE ORTODONCIJA?

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom, lečenjem i prevencijom nepravilnosti položaja i razvoja zuba, vilica i lica. Ortodontske nepravilnosti mogu dovesti do poremećaja u govoru, žvakanju i gutanju. Nepravilan raspored zuba otežava oralnu higijenu pa se usled toga javljaju karijes i parodontopatija. Neretko ove anomalije utiču i na celokupan izgled lica ili odnosno njegovu fizionomiju ali i na funkciju disanja i govora. Ponekada se ovakvi pacijenti javljaju na prvi pregled po uputu logopeda ili specijaliste otorinolaringologije. To je najčešće pred  upis u školu.

Da bi se ušlo u proceduru ortodontskog tretmana doktor specijalista ortodoncije uzima otisak zuba i vilica (posebnim metalnim ili plastičnim kašikama u koje se smešta masa za otiske koja ima ukuse žvakaće gume, jagode ili manga). Današnje otisne  mase su obično raznih ukusa  koje su deci bliski i prihvatljivi. Nakon samo dva  dana dobija se proteza za dete. Proteze mogu biti raznih boja, sa ili bez šljokica, sa sličicama, štraftama, tufnama ili slovima ili pak sa junacima crtanih filmova ili fudbalskih klubova što detetu posebno znači jer samo bira izgled svoje proteze i daje mu podsticaj da je nosi.

KAKO I KOLIKO SE NOSI PROTEZA?

Prvo postavljanje proteze za decu u usta za dete je neobično. Ono će primetiti kako su mu odjednom puna usta pljuvačke. Povećano lučenje pljuvačke je posledica osećaja stranog tela koje se gubi nakon kratkog vremena. Tada će dete hteti da je skine, ali doktor će objašnjenjima ukazati na važnost proteze, a roditelj svojim podsticajem olakšati njeno nošenje, naročito u prvih nekoliko dana. Posle toga dete će zaboraviti da je ima u ustima ali roditelj to mora stalno da kontroliše svojim pohvalama detetu.

PROTEZE: MOBILNA ILI FIKSNA?

Dečije proteze su obično mobilne, što znači da ih dete samo stavlja u usta i skida. Mogu ih nositi deca od najranijeg uzrasta, za razliku od fiksnih proteza koje su fiksirane na površine zuba tzv. bravicama i međusobno povezane žicom. Njih postavlja doktor na određeni način i doktor ih skida nakon postignutih rezultata. Nakon nošenja fiksne proteze najveći broj pacijenata nosi tzv. retiner. Retiner predstavlja jednu vrstu proteze koja zube u narednih godinu dana održava u položaju koji je postignut terapijskim tretmanom. Ukoliko se ne nosi retiner zubi teže da se vrate u prvobitan položaj.  Fiksne proteze namenjene su starijoj deci koja imaju sve stalne zube i odraslima. Ali da do ovoga ne bi došlo potrebno je dovesti dete na pregled za mobilnu protezu pre nego sto postane školarac. Tada se koristi biološki potencijal nicanja stalnih zuba kako bi se usmerili zubi da u toku nicanja odmah se postave na adekvatno mesto.

Proteza treba da se nosi dve trećine vremena (celu noć i bar četiri sata u toku dana). Deca obično u školi ne nose proteze jer nerazgovetno pričaju, a na sportu mogu da se povrede. Pre jela ih vade iz usta, a nakon završetka obroka ih vraćaju. Proteze za decu peru se četkicom i pastom, i čuvaju u plastičnim kutijicama sa perforacijama (ali najveći deo vremena treba da su u ustima). Na kontrole se odlazi obično na mesec dana i tada se se posmatra napredak terapije.

ZAGARANTOVAN USPEH

Mobilnim protezama može se mnogo toga dobiti: širenje vilica, pomeranje zuba, skupljanje ili derotacije zuba. Sve ovo može se postići jer koristimo period rasta deteta kada su rezultati nošenja proteza za decu mnogo brži i efikasniji nego kada propustimo taj period.  Tada su vilične  kosti meke i podložne remodelaciji a biološki potencijal nicanja i erupcije zuba u svom maksimumu.

Rana ortodontska terapija uz pomoć mobilnih proteza ne utiče samo na promenu izgleda zuba i vilica nego menjaju i profil lica. Govor postaje razgovetniji i jasniji što je izuzetno važno za opšti razvoj svake osobe.  Uspostavlja se disanje na nos i respiratorne(disajne) infekcije se svode na minimum, usne mogu neusiljeno da se sklope…. ne treba izostaviti ni socijalni faktor…. deca su surova i često koriste  nadimke „Zuba“, „Zeka“ ili „ Vampir“ .Rezultati koji se postignu u dečjem periodu su neuporedivo bolji nego kod odrasle osobe.
Mnogo se postiže sa malo truda!!

Sa druge strane, fiksna ortodontska nadoknada nema kontraindikacije kada su u pitanju godine života. Indikovana je u svako životno doba! Ako ste propustili period ranog detinjstva ili detinjstva  – to ne mora da znači da još uvek ne može nešto da se učini kako bi se poboljšale funkcionalno – estetske karakteristike individue!!!Naša ordinacija beleži i slučajeve koji imaju preko 40. godina  života i koji su uspešno rešili svoj problem funkcije i estetike!!

Uloga roditelja u davanju podrške detetu je veoma bitna jer roditelj je taj koji će kontrolisati nošenje proteze. Nošenje proteze traje duže od detetovog strpljenja i možda prvobitne želje da nosi protezu  ali važno je da roditelji ostanu dosledni u nameri da deca koriguju položaj zuba a samim tim i funkcije govora, disanja, žvakanja …