Šta je FRC kočić? – MEDENTINA DIGITAL

04.11.2021.

FRC kočić je vrsta kočića sačinjena od kompozitnog materijala (neorganskog punioca i smole matriksa) ojačanog staklenim vlaknima koji se protežu duž uzdužne osovine kočića. Smatra se da je dehidratacija zuba nastala gubitkom zubne pulpe (živca) najodgovornija za gubitak elastičnosti zuba odnosno devitalizovan zub postaje krt i sklon pucanju.

Zašto se FRC kočić koristi kod zuba kod kojih je „izvađen živac“?

Danas se zna da je glavni razlog zbog kojeg su lečeni zubi sa „izvađenim živcem“podložniji pucanju nedostatak zubne pulpe ili zubnog organa koji pacijenti nazivaju zubni živac. Zubna pulpa je zapravo čitav organ koji sadrži nerv, vlakna, ćelije ali i krvne sudove koji ishranjuju zub. Kada se usled traume ili dubokog karijesa u terapijskom tretmanu „izvadi“ živac takav zub ostaje bez krvnih sudova tj. vaskularizacije i postaje krt i lomljiv.

Gubitak velike količine zubnog tkiva u kruničnom delu zbog karijesa ili traume je  glavna indikacija za postavku FRC  intrakanalnog kočića (kočića koji se plasira u kanal korena zuba).  Upotrebom FRC kočića ojačava se korenski deo zuba jer kočić zbog svoje biokompatibilnosti sa sa zubom čini savršenu celinu, a sa preostalim kruničnim delom zuba omogućava potpunu restauraciju i tamo gde se čini da je na zub nemoguće postaviti plombu.

Pozitivne osobine fiberglas kočića su te da imaju fizičke osobine slične dentinu.

Kočić se savija zajedno sa zubom, postiže se maksimalna retencija sa dentinom iz kanala korena, lako se plasira u kanal, dobrih je estetskih osobina. Fiberglas ne utiče na boju zuba, za razliku od metala koji može dati blagu prebojenost. Estetika je idealna, i zbog toga se koristi kod krunica od bezmetalne keramike ili ukoliko se zub nadoknađuje plombom.

Koriste se fabrička pakovanja, različitog oblika i veličine kočića.

Kompozitni kočići ojačani staklenim vlaknima (FRC kočići) su napravljeni od staklastih vlakana, neorganskog punioca i smole matriksa i više od pola zauzimaju staklasta vlakna usmerena čitavom dužinom uzdužne ose kočića. Koriste se fabrička pakovanja, različitog oblika i veličine kočića.

Kakve osobine i koje prednosti ima FRC kočić?

Najvažnija osobina kompozitnih kočića je njihova elastičnost, koja je veoma bliska elastičnosti dentina i kompozitnih materijala. Svojim modulom elastičnosti u velikoj meri rasteretili su koren zuba i omogućili ravnomeran prenos sila duž korena, a samim tim i manju mogućnost njegovog preloma, za razliku od metalnih i keramičkih kočića, kod kojih postoji veći rizik od pojave fraktura korena.

Kočići poseduju odličnu svetlosnu provodljivost što nam omogućava korišćenje svetlosno-polimerizujućih materijala za fiksiranje kočića, koji ostvaruje značajno bolju retenciju od konvencionalnih cemenata kojim se fiksiraju metalni kočići.